VILLA CLASSICA

REALIZACJA
grudzień 2016 - Villa Classica otrzymała prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczęta została procedura przekazywania apartamentów.
grudzień 2016 - Villa Classica otrzymała prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczęta została procedura przekazywania apartamentów.
26.09.2016 - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9.
26.09.2016 - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9.
17.08.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9.
17.08.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9.
13.07.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Elewacja budynku, chodniki przed budynkiem, wjazd do garażu.
13.07.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Elewacja budynku, chodniki przed budynkiem, wjazd do garażu.
23.06.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Kontynuacja montażu elewacji budynku.

23.06.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Kontynuacja montażu elewacji budynku.
26.04.2016 r. - Elewacja budynku przy ul. Merliniego 9. Montaż elewacji budynku.
26.04.2016 r. - Elewacja budynku przy ul. Merliniego 9. Montaż elewacji budynku.
24.03.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Trwa montaż elewacji na budynku.
24.03.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Trwa montaż elewacji na budynku.
10.03.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Trwa montaż elewacji na budynku.
10.03.2016 r. - Aktualny stan realizacji inwestycji przy ul. Merliniego 9. Trwa montaż elewacji na budynku.

Karolina Stykowska
(22) 832 29 43 wew. 118
k.stykowska@sabe.com.pl
Krzysztof Majewski
(22) 832 29 43 wew. 132
k.majewski@sabe.com.pl