O firmie

Firma deweloperska SABE Investments Sp. z o.o. działa na warszawskim rynku mieszkaniowym od 1999 roku. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji dużych przedsięwzięć deweloperskich. Dotychczas zrealizowaliśmy z sukcesem następujące inwestycje w Warszawie: 'Osiedle SONATA', 'REZYDENCJA SIENNA', 'REZYDENCJA SASKA', 'Osiedle SYMFONIA', 'VILLA CLASSICA' oraz na Pomorzu Zachodnim, poprzez spółkę zależną Marina Invest, apartamenty o profilu wypoczynkowo-inwestycyjnym 'AQUAMARINA Międzyzdroje', ' AQUAMARINA ONYX', 'AQUAMARINA Świnoujście' oraz 'AQUAMARINA PRIMA'.


Dane firmy:

SABE INVESTMENTS Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 5b lok. 5

01-651 Warszawa


Zarząd Spółki:

Tomasz Skowroński - Prezes Zarządu

Beata Skowrońska - Członek Zarządu

Anna Zych - Członek Zarządu


Spółka została założona w 1999 roku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111390, NIP: 527-22-27-631, REGON: 014971460.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.191.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).