SABE Service Sp. z o.o.

zajmuje się zastępstwem inwestorskim, od etapu przygotowawczego, poprzez realizację inwestycji aż do etapu rozliczeniowo-gwarancyjnego. Spółka jest gwarantem kontroli nad całym procesem: od projektowania po realizację budowy i odbiór lokali. Swoją działalność rozpoczęła w 2007 r.