Polityka prywatności i plików cookies

Za pośrednictwem naszej strony internetowej dochodzi do przetwarzania danych osobowych na potrzeby umożliwienia bezpośredniego kontaktu z nami, a także do pozyskiwania zgód na kontakt marketingowy. Dlatego też chcemy poinformować w przystępny sposób o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane użytkowników naszej strony.

Stosujemy również pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania z naszej strony. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Jeśli jesteś zainteresowana/y szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, zapraszamy Cię do dalszej części dokumentu pt. Cookies i podobne technologie.

KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Sabe Investments Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 5b lok. 5, 01-651 Warszawa. Wszelkie pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@sabe.com.pl. Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Kinga Komorek.

Jako administrator danych odpowiadamy również za kontakt i promocję oferty spółek z naszej grupy, których jesteśmy właścicielem.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Na naszej stronie dostępny jest formularz kontaktowy, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz zadać nam pytanie lub zgłosić określony problem. Podanie danych w tym celu jest konieczne – jeśli nie podasz nam danych wymaganych w celu przesłania formularza, to nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Możesz nam opcjonalnie podać również inne dane, aby ułatwić i przyspieszyć udzielenie satysfakcjonującej Cię odpowiedzi. Dane osobowe podane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji o naszej ofercie i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszą stroną.

Jako firma deweloperska chcemy promować szereg inwestycji realizowanych lub zarządzanych przez spółki z naszej grupy. Nasza oferta obejmuje m. in. sprzedaż i wynajem mieszkań, inwestycje w nieruchomości wypoczynkowe, a także wynajem nieruchomości wypoczynkowych – zwłaszcza zarządzanych przez naszą wyspecjalizowaną spółkę Marina Invest Sp. z o.o. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia kontaktu marketingowego, jeśli wyrazisz na to zgodę. Jej wyrażenie jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania ze strony od wyrażenia takiej zgody. Jeżeli wyrażasz zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili, np. pisząc e-mail na adres iod@sabe.com.pl. Zgodę możesz wycofa

w dowolnej chwili również z wykorzystaniem linku dostępnego w stopce każdej wiadomości, którą od nas otrzymujesz. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli przesyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt marketingowy, będziemy przechowywać Twoje dane do celów takiego kontaktu do czasu, aż wycofasz wyrażoną zgodę.

KOMU UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Kategorie podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to n.in.:

 • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;
 • agencje marketingowe – dzięki temu możemy promować nasze usługi oraz na bieżąco komunikować się z Tobą jako naszym klientem.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

JAKIE MASZ PRAWA w związku z przetwarzaniem twoich danych?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać kontaktując się z nami np. przez zakładkę kontakt lub pisząc na adres iod@sabe.com.pl.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów (tzn. w celu odpowiedzi na kontakt poprzez formularz kontaktowy).

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami np. przez zakładkę kontakt lub pisząc na adres iod@sabe.com.pl.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania ze strony. Chcemy przedstawić Ci nasze zasady stosowania plików cookies oraz podobnych technologii. Znajdziesz tutaj informacje pozwalające zorientować się, w jaki sposób działają ww. pliki i technologie.

Wszystkie zawarte poniżej informacje skupione są wyłącznie na plikach cookies oraz im podobnych technologiach, tzn.:

 • jakie pliki cookies i im podobne technologie są stosowane na stronie,
 • jakie informacje są zbierane,
 • w jaki sposób i do jakich celów informacje te są przetwarzane,
 • kto ma dostęp do tych informacji i komu są one przesyłane,
 • jak można zmienić zasady działania cookies i podobnych technologii na urządzeniu.

Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Jeśli jesteś zainteresowana/y pozostałymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych, znajdziesz je powyżej.

CZYM SĄ COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik korzysta z naszej strony internetowej. Dzięki nim korzystanie ze strony jest łatwiejsze i bardziej przystępne. Poza plikami cookies na naszej stronie możemy stosować również inne technologie pozyskiwania informacji zawartych na urządzeniu, takie jak np. skrypty, piksele śledzące i wtyczki.

Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane.

JAKIE INFORMACJE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookies zbierają informacje o urządzeniu oraz przeglądarce, za pośrednictwem których łączysz się z naszą stroną. Każdy plik zawiera swój unikalny numer, nazwę strony internetowej (domenę), z której pochodzi, a także czas, przez jaki domyślnie jest przechowywany na urządzeniu.

Informacje, jakie mogą zbierać i przetwarzać pliki cookies oraz inne technologie obejmują również:

 • informacje o urządzeniu: adres IP, system operacyjny, model/rodzaj urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki;
 • informacje o sposobie korzystania ze strony: czas korzystania, ostatnia wizyta, długość wizyty, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wypełnione formularze, ostatnio przeglądane podstrony, działania na stronie, w których brał udział użytkownik;
 • dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania – np. GPS, punkty dostępu Wi-Fi (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
 • inne dane: źródło wejścia na stronę, linki, w które kliknął użytkownik, liczba kliknięć, jakie reklamy były prezentowane użytkownikowi.

JAKIE RODZAJE COOKIES STOSUJEMY?

Stosujemy pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są aktywne, czyli zbierają i przechowują informacje tylko przez okres, kiedy łączysz się z naszą stroną internetową. Z kolei pliki stałe są aktywne przez czas, który jest z góry określony dla danego pliku.

Poszczególne pliki cookies stosowane na tej stronie mają różne funkcje. Pod tym kątem dzielimy je na:

 1. Niezbędne (techniczne) – umożliwiają działanie niezbędnych funkcji takich, jak logowanie, ustawianie preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa (prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika). Bez nich nasza strona nie może poprawnie działać.
 2. Analityczne / statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i  jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać zawartość i wydajność strony. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo, przez co użytkownicy pozostają anonimowi.
 3. Reklamowe/marketingowe – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do użytkownika naszej strony oraz jego preferencji i zainteresowań oraz odwiedzanych stron internetowych. Pliki te mogą służyć do tworzenia profili reklamowych użytkowników i unikania prezentowania reklam losowych i rozmijających się z preferencjami użytkownika, a także prezentowania wiele razy tej samej reklamy. Pozwalają również mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Na potrzeby działań marketingowych korzystamy z rozwiązań partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie marketingowe uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby.

Poszczególne cookies stosowane na tej stronie mogą być plikami własnymi (zamieszczamy i stosujemy je my jako właściciel strony) albo plikami zewnętrznymi (zamieszczają i wykorzystują je za pośrednictwem tej strony nasi partnerzy – są to tzw. third-party cookies). Pliki zewnętrze pozwalają na to, aby na naszej stronie funkcjonowały narzędzia i funkcje dostarczane nam przez zewnętrzne podmioty. Za pośrednictwem tych plików dostawcy zewnętrzni mogą pozyskiwać informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej, a także z innych stron internetowych, z którymi ci dostawcy współpracują.

Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKAch COOKIES STOSOWANYCH NA STRONIE

W poniższych tabelach znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jakie pliki cookies są stosowane na naszej stronie, czy są to nasze pliki cookies czy też pochodzą one od zewnętrznych dostawców i jeśli tak – od jakich, a także jaki jest okres aktywności poszczególnych plików.

NIEZBĘDNE (TECHNICZNE)

Nazwa cookieWłasny czy zewnętrzny?Kto jest dostawcą pliku?Kto może mieć dostęp do danych?Okres aktywności pliku
listViewwłasnysabe.com.plSABEsesyjny
moove_gdpr_popupwłasnysabe.com.plSABE1 rok

ANALITYCZNE / STATYSTYCZNE

Nazwa cookieWłasny czy zewnętrzny?Kto jest dostawcą pliku?Kto może mieć dostęp do danych?Okres aktywności pliku
_gawłasnyGoogle AnalyticsSABE, Google Analytics2 lata
_gidwłasnyGoogle AnalyticsSABE, Google Analytics1 dzień
_gatwłasnyGoogle AnalyticsSABE, Google Analytics1 dzień

NA JAKIEJ PODSTAWIE STOSUJEMY PLIKI COOKIES? W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARZĄDZAĆ DZIAŁANIEM PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII NA SWOIM URZĄDZENIU?

Podstawę dla stosowania plików cookies oraz podobnych im technologii stanowi prawnie uzasadniony interes właściciela strony (w przypadku cookies niezbędnych/technicznych) albo zgoda użytkownika (w przypadku pozostałych cookies i im podobnych technologii).

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies i podobnych technologii na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik może wejść w USTAWIENIA COOKIES, całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane na jego urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, a także może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi (np. skorzystanie z podanych niżej funkcji „opt-out” u naszych partnerów).

Ustawienia przeglądarki w zakresie działania plików cookies i innych podobnych technologii mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby całkowicie zablokować działanie plików cookies albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Można również określić ustawienia w przeglądarce w taki sposób, aby akceptowała ona jedynie niektóre rodzaje plików cookies lub im podobnych technologii. Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała albo blokowała pliki cookies pochodzące tylko z wybranych stron internetowych.

Niektóre pliki cookies są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej albo czynią korzystanie z niej bardziej wygodnym. Usunięcie lub wyłączenie niektórych plików cookies może zatem uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie albo istotnie obniżyć jakość korzystania z niej.

Z instrukcjami zmian ustawień popularnych przeglądarek można zapoznać się na stronach:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 6. Adobe (pliki cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Dostawcy przeglądarek mogą zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień – należy ich wówczas szukać na podstawie ww. haseł.

PLIKI COOKIES, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE PARTNERÓW – DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na naszej stronie korzystamy z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców, które obejmują m.in. narzędzia służące do analityki i działań reklamowych (reklama oparta na zainteresowaniach, remarketing, pomiar wyników działań reklamowych).

Google

Google Analytics

Korzystamy z Google Analitycs, przy pomocy którego zbierane są anonimowe informacje o wizytach na naszej stronie, np. podstrony, które użytkownicy wyświetlili, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki tym informacjom tworzone są anonimowe statystyki dotyczące funkcjonowania naszej strony oraz możliwa jest analiza aktywności użytkowników na naszej stronie po to, aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę i stronę do potrzeb użytkowników i odbiorców.

Google AdWords oraz Google Tag Manager

Korzystamy z Google AdWords oraz Google Tag Manager, które są narzędziami wykorzystywanymi do celów reklamowych. Za ich pomocą możemy przedstawiać nasze oferty w ramach wyszukiwarki Google oraz na innych stronach internetowych objętych siecią reklamową Google. Dzięki temu, kiedy użytkownik wyszukuje określone hasła w wyszukiwarce, wyświetlić może mu się nasza reklama nawiązująca do wyszukiwanego hasła. Narzędzia te pozwalają nam mierzyć skuteczność reklam, które są publikowane w ramach sieci Google i przez to lepiej dopasować naszą ofertę do oczekiwań użytkowników. Jeśli klikniesz w naszą reklamę wyświetloną przez sieć Google, informacja ta zostanie ujęta w statystykach dotyczących konkretnej reklamy.

Szczegóły dotyczące usług oraz ochrony prywatności przez Google można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl.

Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam Google w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

Użytkownicy mogą również zrezygnować ze stosowania na ich urządzeniu narzędzia Google za pomocą Opt – out https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl 

INFORMACJE DODATKOWE

Przetwarzanie danych poza EOG

W związku ze stosowaniem na naszej stronie plików cookies oraz innych technologii dostawców zewnętrznych, niektóre informacje pozyskiwane przez te pliki mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

 1. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
 2. w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z aadministratorem z użyciem danych kontaktowych podanych w naszej Polityce prywatności.