Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Sabe Investments Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 5b lok. 5, 01-651 Warszawa. Wszelkie pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@sabe.com.pl. Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Kinga Komorek.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia umowy – Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

Jeśli przesyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt marketingowy, będziemy przechowywać Twoje dane do celów takiego kontaktu do czasu, aż wycofasz wyrażoną zgodę.

JAKIE MASZ PRAWA w związku z przetwarzaniem twoich danych?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać kontaktując się z nami np. przez zakładkę kontakt lub pisząc na adres iod@sabe.com.pl.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów (tzn. w celu odpowiedzi na kontakt poprzez formularz kontaktowy).

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami np. przez zakładkę kontakt lub pisząc na adres iod@sabe.com.pl.